Biuletyn Informacji Publicznej
Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

      Co to jest?

Arkadiusz  Kędzierski

Plan wydatków na rok 2019: Plan wydatków na rok 2019

Plan dochodów na rok 2019: Plad dochodów na rok 2019

Bilans: Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat: Rachunek zysków i strat za rok 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki: Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja do bilansu za rok 2018: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018

Informacja do bilansu za rok 2018: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018